DKK- 20.03.2019

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki- 20.03.2019- sroda  , "Dworzec TO.KULUTURA" godzina 17sta.

 

DKK 20.03.2019

Dodatkowe informacje