Regulaminy

W tej zakładce znajdziecie Państwo dokumenty takie jak Statut, Regulaminy oraz Zarządzenia. Wszystkie dokumenty w darmowym formacie PDF i ODT (dokument tekstowy). Najbardziej aktualne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie: pdfPDF, odtODT
  • Obowiązujący regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie: pdfPDF, odtODT
  • Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie pdfPDF, odtODT
  • Regulamin wypożyczalni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie pdfPDF, odtODT
  • Regulamin czytelni internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie (do uzupełnienia) pdfPDF, odtODT
  • Regulamin korzystania z materiałów i Usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie  odtODT
  • Zarządzenie Dyrektora GBP w Teresinie z dnia 21.03.2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie pdfPDF, odtODT

 

 

 

 

Dodatkowe informacje