Pogadanki filozoficzne

 

DSC00976DSC00969

Dzięki gościnności pani Dyrektor Joanny Kornackiej, mogliśmy spotkać się w Gimnazjum w Teresinie na
 " pogadankach filozoficznych". Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Wągiel, absolwentka KUL. Tematem przewodnim była WOLNOŚĆ- co to jest wolność, co ona oznacza dla każdego z nas. O wolności, fragmenty wypowiedzi uczestników koła filozoficznego działającego w Gimnazjum w Teresinie. Koło prowadzi pan Zbigniew Biederka:
Kilka myśli uczestników z warsztatów filozoficznych z Eureką.
• Wolność – sam decyduję, co robię. Wolność rodzi się w głowie, nie chodzi o jakieś granice. Brak granic oznaczałby chaos.
• Od chwili urodzenia nie jestem wolny, bo zależny od kogoś, lub czegoś No i jeszcze, jeśli ktoś kieruje moim postępowaniem?
Rozróżniliśmy wolność od samowoli, wolność pozytywną od negatywnej.
Uczestnicy nie chcą wolności totalnej, czyli samowoli. Są zdania, że prawa i uwikłanie w zależności dalej im poczucie bezpieczeństwa.
Ważne aby samodzielnie podejmować decyzje co do swojej przyszłości, bo to może dać im szczęście.

Dodatkowe informacje