Biuletyn informacyjny

W związku z IV etapem znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19 Biblioteka Publiczna w Teresinie informuje, że z dniem 15.06.2020 roku nastąpi otwarcie czytelń dla użytkowników. Zachęcamy jednak do preferowania wypożyczania publikacji do domu .

 

 • Rekomenduje się zachowanie dystansu społecznego we wszystkich przestrzeniach publicznych Biblioteki, zarówno tych mniejszych (np. korytarze), jak i większych (czytelniach).
 • Biblioteka zapewnia dezynfekcję rąk dla czytelników przed wejściem do Biblioteki wraz ze stosownymi instrukcjami w tym zakresie.
 • Zaleca się bibliotekarzom mającym kontakt z użytkownikami noszenie jednorazowych rękawiczek. Po zdezynfekowaniu rąk czytelnicy nie mają obowiązku przebywania w czytelniach
  w rękawiczkach.
 • Czytelnikom obawiającym się zakażenia przez kontakt z książką, zwłaszcza podczas korzystania
  z księgozbioru podręcznego, proponujemy założenie rękawiczek.
 • Biblioteka Publiczna w Teresinie utrzymuje termin kwarantanny zwracanych książek przez 3 dni do odwołania.
 • Biblioteka Publiczna w Teresinie nakazuje noszenie maseczek lub przyłbic podczas pobytu
  w bibliotece przez bibliotekarzy i czytelników.
 • Biblioteka Publiczna w Teresinie zaleca częste wietrzenie Biblioteki.
 • Zaleca się jak najczęstszą dezynfekcję blatów stanowisk w czytelniach, poręczy, klamek i innych powierzchni dotykowych często używanych (np. włączników światła) oraz częstsze mycie podłóg. Ponadto zaleca się dezynfekcję stanowisk komputerowych, klawiatur i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.
 • Wprowadza się limitu osób w czytelni tj. 2 osoby. W bibliotece może jednocześnie przebywać
  5 osób włącznie z bibliotekarzami i osobami korzystającymi z czytelni.

            W widocznym miejscu umieszczono informację o maksymalnej liczbie osób przebywających
            w czytelni w Bibliotece.

 • Aby uniknąć kolejek i przepełnienia czytelń Biblioteka wprowadza rezerwację miejsc przez czytelnika na konkretną godzinę telefonicznie, e-mailowo lub poprzez inne komunikatory.
 • Dyżurujący bibliotekarz każdorazowo musi przeprowadzać dezynfekcję blatu i innych elementów miejsca pracy przed i po przyjęciu czytelnika. Obsługiwani mogą być czytelnicy, którzy przed wejściem do czytelń uprzednio zdezynfekują ręce. Biblioteka ograniczy przyjęcia czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły – należy wtedy bezzwłocznie wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.
 • Biblioteka zachęca czytelników do korzystania z usług on-line: wypożyczalni cyfrowej Academica, POLONA

Godziny pracy Bibliotek na terenie gminy Teresin

od 15.06.2020 roku do 31.08.2020

Biblioteka główna al. XX lecia 32

Poniedziałek , wtorek, czwartek , piątek 08-16

Środa 10-18

Filia w Szymanowie ul. Szkolna 25

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08-16

Środa 10-18

Filia „Dworzec TO.Kultura” ul. Torowa 2

Wtorek, czwartek piątek 08-16

Poniedziałek środa 10-18

 

Dodatkowe informacje